Revíry

Organizace hospodaří na mimopstruhovém a pstruhovém revíru.

Mimopstruhové revíry

1. TRNÁVKA 2 MP MAGÁT        revír č. 061 421 093
Revír tvoří rybářské právo na vodní nádrži:
,,MAGÁT“ – parcela č. 900, k.ú. Pacov; výměra 7 302 m², zátopa 0,7 ha
z důvodu obecného zájmu je zakázán lov ryb udicí z hráze nádrže Magát, kde hráz tvoří státní silnice

2.TRNÁVKA 2 MP VALCHA      revír č. 061 421 001
Revír tvoří rybářské právo na vodní nádrži:
,, VALCHA“ – parcela č. 304, k.ú. Cetoraz; výměra  80 221 m², zátopa 6,6 ha

Na obou lokalitách se vyskytuje především kapr, štika, candát, lín, amur, tolstolobik, okoun, bílá ryba.

Pstruhový revír Trnávka 2P revír č. 423065.
Revír tvoří rybářské právo na řece Trnava a potoku Kejtovský.

1. Řeka Trnava, délka toku 28,6 km, plocha 10,6 ha od hrany přelivu Arneštovického mlýna na ř. km 16,0 proti proudu řeky protékající Hořepníkem přes soutok s Kejtovským potokem až k patě rybníka Pilní na ř. km 44,6 řeky Trnavy. Rybník Staňků /Dolní Hamr/ p.č. 285 v k.ú. Bedřichov o rozloze 19 314 m2 není součástí sportovního revíru a lov udicí je zde zakázán.

2. Potok Kejtovský, přítok Trnavy o délce toku 15,8 km se zatopenou plochou 5,1 ha. Sportovní revír je od soutoku Trnavy pod Přáslavicemi proti proudu až k patě rybníka Dvořiště na ř.km 15,8 Kejtovský.

Na pstruhovém revíru se vyskytuje především pstruh obecný, pstruh duhový, siven, lipan podhorní.