Práce s mládeží

Zlatá udice 2019

4. května 2019 od 6:30 – 12:30

6:30 – 7:00 Registrace závodníků, losování
7:00 – 9:00 První kolo závodů
9:00 – 9:30 Přestávka
9:30 – 11:30 Druhé kolo závodů
11:30 – 12:30 Vyhodnocení výsledků, opékání buřtů, vyhlášení výsledků a předání cen

Závody dětí se uskuteční na rybníku Bezrucký (Valcha). Registrace a losování bude probíhat pod mysliveckou chatou (cca v polovině vzdálenosti mezi malým přepadem a skluzavkou). Pro děti bude zajištěno občerstvení v podobě, čaje, minerální vody a opečeného buřtu a pečiva.

Rybářský kroužek

Rybářský kroužek se v roce 2018-19 schází, pravidelně ve čtvrtek v 15:30 hodin (mimo školní prázdniny) v klubovně ČRS MO Pacov. Vedoucím kroužku je Ing. Jiří Míka. Činnost kroužku vyvrcholí soutěží „Zlatá udice“ v měsíci květnu (termín bude upřesněn).

Kontakty: Ing. Jiří Míka, tel.604 208 216; e-mail: jsmika@seznam.cz