Práce s mládeží

Činnost rybářského kroužku bude obnovena ve čtvrtek 20.5.2021 od 15:00 hod v klubovně.

O možnosti složení zkoušek pro získání prvního rybářského lístku informujeme na jiných místech webu. Pro úspěšnější domácí studium jsme připravili prezentaci (ve formě PowerPointu) základních druhů ryb a aktuální rybářský řád MO ČRS Pacov.

Rybářský kroužek se bude ve zbytku sezóny 2020-2021 scházet v klubovně MO ČRS Pacov každý čtvrtek od 15,00 do 16,30 hod, počínaje řtvrtkem 20.5.2021

Vedoucím kroužku je Ing. Jiří Míka, tel.604 208 216, e-mail: jsmika@seznam.cz