Historie

Organizace byla založena 27.9.1926 za účasti devíti zakládajících členů a tím byly položeny základy ke vzniku „Rybářského klubu“. Organizace v průběhu svého trvání název několikrát měnila, především v návaznosti na politické dění ve státě. Organizace se dále rozvíjela a svou činnost zaměřila na ochranu životního prostředí, výrobu ryby, sportovní vyžití členů a budování rybářské základny.

V roce 1992 se místní organizace v Pacově na základě rozhodnutí členské schůze stala samostatnou organizací v rámci Českého rybářského svazu a působí nadále v Jihočeském územním svazu. S tímto orgánem úzce spolupracuje, zúčastňuje se územních konferencí a delegát organizace se již řadu let zúčastňuje Celostátního sněmu ČRS. Osamostatnění organizace přineslo na členskou základnu a její vedení veškeré klady i zápory samostatného hospodaření a také skutečnost, že na svoje revíry vydává vlastní povolenky. ostatní povolenky se na revíry organizace nevztahují.

Organizace má svůj „rybářský řád“ (bližší podmínky výkonu rybářského práva), který respektuje zákon o rybářství č.99/2004 Sb a prováděcí vyhlášku č. 197/2004 Sb.

Počet členů se pohybuje kolem 200 dospělých a 40 členů mládeže.